ZAMÓWIENIE W TOKU
   

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest P.H.Market Waldemar Kapusta z siedzibą w Słupsku  przy ul.Witkacego 5-7  tel.: 59-841-37 44 adres e-mail: hurt@market.slupsk.pl   zwany dalej Administratorem:

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu  świadczenia usług i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

-  wniesienia  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania ,

-  przenoszenia danych,

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania umowy . W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od daty przedawnienia roszczeń


Klauzula poufności:
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i wszelkie załączone do niej pliki są poufne
oraz podlegają ochronie prawnej. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo,
dalsze jego przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, 
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i niezwłoczne usunięcie tego materiału z komputera.

-
Przedsiębiorstwo Handlowe Market
Waldemar Kapusta
ul.Witkacego 5-7
76-200 Słupsk
tel 59 84 13 744

Promocje

Jezzi

Jezzi sandał DA15-3
Nr kat.: 15-3 , 4091
 szczegóły

Jezzi

Jezzi botek damski SA17-21
Nr kat.: SA17-21 , 3938
 szczegóły

Sergio Leone

Sergio Leone 59016
Nr kat.: 59016 , 4561
 szczegóły

Sergio Leone

Sergio Leone botek damski 12791
Nr kat.: 12791 , 3948
 szczegóły

Kondor

Kalosz damski Kondor 7034wl
Nr kat.: 7034 wl , 1355
 szczegóły

Kondor

Kalosz damski Kondor 7037wl
Nr kat.: 7037wl , 1354
 szczegóły